Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Analys | 30 oktober 2018

Tredje kvartalet bjuder på rekordvinst för HMS Networks

En nettoomsättning som ökade med 16 procent, en orderingång som ökade med 24 procent och ett rörelseresultat som ökade med nästan 10 miljoner kronor från förra året. Så såg 2018 års tredje kvartal ut för HMS Industrial Networks.

Kvartalets omsättning uppgick till 353 miljoner kronor, motsvarande en ökning på 16 procent. Förändringen av den svenska kronan påverkade koncernens omsättning positivt med 29 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 74 miljoner kronor (65), motsvarande en rörelsemarginal på 21 procent (21). Orderingången uppgick till 360 miljoner kronor (289) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73 miljoner kronor (62). Resultatet efter skatt uppgick till 51 miljoner kronor (42). De positiva siffrorna innebar att det tredje kvartalet 2018 blev ett rekordkvartal för HMS Networks, både gällande omsättningen och vinsten. Detta trots att koncernen såg en svag underliggande organisk tillväxt i lokala valutor på 4 procent. – Vi ser en stabil efterfrågan på våra större marknader till följd av fortsatt god konjunktur och investeringar av automationslösningar inom industrin. Under kvartalet har den goda utvecklingen vi såg under andra kvartalet i USA fortsatt. EMEA och Asien utvecklas stabilt men med något lägre tillväxt än tidigare, säger Staffan Dahlström, vd för HMS Networks, i en kommentar till rapporten. Koncernen upplevde att de globala problemen med komponentbrister blev bättre under kvartalet, och att effekterna bedöms bli mindre än vad HMS Networks tidigare flaggat för. Under kvartalet fortsatte koncernen att vidareutveckla lösningar inom datasäkerhet och fick två molnlösningar, Argos och Talk2M, certifierade enligt CSA-STAR, som är baserat på ISO/IEC 27001. I juli förvärvade HMS Networks tyska Beck IPC, en teknikleverantör inom marknaden för inbyggda system.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2