Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Analys | 31 oktober 2018

Tullar och materialkostnader drar ner Electrolux

Framförallt i Latin- och Nordamerika stötte Electrolux på motstånd under det tredje kvartalet 2018, där några anledningar var handelstariffer, lägre volymer och ökade kostnader för insatsvaror.

Nettoomsättningen för Electrolux under det tredje kvartalet uppgick till 30’444 miljoner kronor, att jämföra med tredje kvartalet 2017 som uppgick till 29’042 miljoner kronor. Försäljningstillväxten uppgick till 0,7 procent, vilket främst var ett resultat av prishöjningar på flera marknader, skriver Electrolux i sin rapport. Rörelseresultatet uppgick till 1’756 miljoner kronor (1’981) och periodens resultat uppgick till 1’162 miljoner kronor (1’440). Det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 1’352 miljoner kronor (2’287). Högre priser och mixförbättringar bidrog positivt inom alla affärsområden men kompenserade inte fullt ut för ökade kostnader för insatsvaror, lägre volymer och tilltagande valutamotvind i Latinamerika. Vitvaror Nordamerika påverkades även av högre kostnadsinflation relaterad till handelstariffer och av lägre försäljning av produkter under återförsäljares varumärken. – EMEA:s resultat var fortsatt starkt och det är glädjande att vårt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelsen resulterar i att vi tar marknadsandelar under våra premiumvarumärken. Våra verksamheter i Nordamerika och Latinamerika genomförde kostnadsbaserade prishöjningar, samtidigt som volymerna minskade, kommenterar vd och koncernchef Jonas Samuelson. Asien/Stillahavsområdet ökade försäljningen i Sydostasien men påverkades negativt av en svagare marknad i Australien. EMEA var fortsatt den största marknaden för Electrolux med 792 miljoner kronor (761) i nettoomsättning under kvartalet, följt av Nordamerika med 347 miljoner kronor (719), Latinamerika med 200 miljoner kronor (77) och sist Asien/Stillahavsområdet med 174 miljoner kronor (214). Nettoomsättningen för affärsområdet Hemmiljö och småapparater uppgick till 1’733 miljoner kronor (1’922) och för Professionella Produkter uppgick nettoomsättningen till 2’135 miljoner kronor (1’897).
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1