Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powercell Analys | 01 november 2018

Omogen marknad speglar PowerCells ljumma ökning

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2018 ökade för PowerCell, jämfört med samma kvartal 2017. Men ökningen var inte kraftig och vd Per Wassén attribuerar det till den omogna marknad som företaget är verksam på.

Mellan juli och september 2018, det tredje kvartalet, uppgick bränslecellsföretagets nettoomsättning till 11,1 miljoner kronor. En ökning från 10,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet uppgick -10,7 miljoner kronor (-12,7), resultatet efter skatt uppgick till -10,8 miljoner kronor (-12,7) och rörelsens kassaflöde uppgick till -35,1 miljoner kronor (-25,1). Under kvartalet fick PowerCell ytterligare order på bränslecellsstackar från en underleverantör till fordonsbranschen. Företaget inledde även ett samarbete med Siemens kring bränslecellsbaserade drivsystem för fartyg, samt genomförde förändringar av ledningsgruppen och fick en order på utvecklingsarbete från en europeisk fordonstillverkare. – Det tredje kvartalet innebar ett fortsatt ökat intresse för PowerCells teknologi och produkter och med fler offertförfrågningar. Försäljningen under det tredje kvartalet innebar en blygsam förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men detta speglar mer de svängningar mellan kvartalen som hör till en omogen marknad än den övergripande marknadsutvecklingen, kommenterar vd Per Wassén. – Den ökande oron för klimatutvecklingen för med sig att allt fler sektorer nu ser och närmare undersöker möjligheterna att minska koldioxidutsläppen med hjälp av bränsleceller och vätgas.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2