Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Wikimedia Commons Analys | 02 november 2018

ABB bättrar sig inom alla divisioner – tappar kassaflöde

Den totala orderingången för kraft- och automationskoncernen ökade med 9 procent under det tredje kvartalet, 10 om man räknar i dollar. ”Vi har uppvisat en hållbar tillväxt där den totala orderingången och basorder förbättrades i alla regioner och alla divisioner”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer i ett pressmeddelande.

Under kvartalet uppgick koncernens omsättning till 9’257 miljoner dollar*, en ökning med 6 procent från 2017 års tredje kvartal (8’724). Orderingången uppgick till 8’941 miljoner dollar (8’157) och kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 565 miljoner dollar, en minskning med 41 procent från 954 miljoner dollar 2017. Jämfört med för 1 år sedan återspeglar kassaflödet minskningar av skulder och tidpunkt för skattebetalningar samt större lager och fordringar på grund av tillväxttakten för order och intäkter. ABB förväntar sig att kassaflödet för helåret blir stabilt totalt sett för året. Omsättningen för de olika divisionerna uppgick till 2’336 miljoner dollar (2’449) för Power Grids, en minskning med 5 procent från förra årets tredje kvartal. Electrification Products uppgick till 3’199 miljoner dollar (2’596), en ökning med 23 procent. Omsättningen för Industrial Automation uppgick till 1’758 miljoner dollar (1’780) och omsättningen för Robotics and Motion uppgick till 2’281 miljoner dollar (2’197). – Vårt ledarskap inom pionjärteknik har lett till stabila resultat i alla affärsenheter, i synnerhet inom Robotics and Motion och Industrial Automation. Efter förvärvet av GE Industrial Solutions kan Electrification Products dra nytta av en starkare närvaro på den viktiga amerikanska marknaden samtidigt som den första integreringen dämpar den operativa EBITA-marginalen enligt förväntan. Power Grids fortsätter sin framgångsrika omvandling med god tillväxttakt och ligger nu i målspannet 10–14 procent, säger Ulrich Spiesshofer i en kommentar till rapporten. *Vid publiceringen av texten var 1 amerikansk dollar = 9,03 kronor.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2