Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Analys | 05 november 2018

Kraftigt ökad orderingång för Obducats tredje kvartal

”Totalt sett ser vi en ökad aktivitetsnivå inom samtliga applikationsområden vilket gör att det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv kommersiell utveckling av bolaget”, säger Obducats koncernchef Patrik Lundström.

Mellan den 1 juli och 30 september i år uppgick Obducats intäkter till 7,8 miljoner kronor, en ökning från 4,5 miljoner kronor samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till -9,9 miljoner kronor (-16,7) och resultatet före skatt uppgick till -11,5 miljoner kronor (-15,4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -9,0 miljoner kronor (-11,2). Orderingången uppgick till 40,6 miljoner kronor, en kraftig ökning från 3,3 miljoner kronor förra året. – Orderingång har fortsatt öka kraftigt under året och uppgår till 75,3 MSEK (17,7) hitintills under året. Utsikterna är fortsatt goda vad avser förväntad orderingång för resterande del av 2018, säger Patrik Lundström, styrelseordförande och koncernchef för Obducat, i en kommentar till rapporten. – Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bland annat visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som det optiska och fotoniska applikationer, säger han. Under kvartalet uppgick bolagets investeringar till 0,7 miljoner kronor (1,5). Årets investeringar las på immateriella anläggningstillgångar och den minskade summan är ett resultat av den ökade orderingången, och de högre produktionsaktiviteterna. Utvecklingsresurserna lades på produktion under kvartalet. Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (43) heltidsanställda.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2