Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GomSpace group Analys | 06 november 2018

Ökad omsättning och höjd förlust för GomSpace

Under det tredje kvartalet 2018 uppgick nanosatellitbolagets nettoomsättning till 33,6 miljoner kronor, en ökning med 55 procent från förra årets 21,7 miljoner kronor.

Under sommaren gjorde GomSpace om sin 5-åriga affärsplan som resulterade i att bolaget ökade sina långsiktiga mål. Ett av målen var att GomSpace vill generera en försäljning överstigande 1,5 miljarder kronor till 2023. För att stödja de långsiktiga målen om ökning vill bolaget genomföra en nyemission om, preliminärt, 300 miljoner kronor. För det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 33,6 miljoner kronor (21,7) och rörelseresultatet minskade till -30,6 miljoner kronor (-16,1). Bolagets orderstock uppgick till 735,1 miljoner kronor vid slutet av september 2018. Den största delen av intäkterna genererades av europeiska kunder i det kommersiella segmentet. Bolaget räknar med att öka försäljningen både geografiskt och inom segmenten Academia, Defense och Science de kommande åren för att stärka verksamheten. – Vi har upplevt en gynnsam utveckling av vår kommersiella situation, då ett stort antal kunder har köpt eller kommer sannolikt att köpa In Orbit Demonstration (IOD)-projekt från GomSpace. IOD-projekten är föregångare till hela konstellationsprojekt som vanligtvis innehåller 100-200 satelliter, och ger därigenom en stor potential för GomSpace när vi rör oss framåt. Majoriteten av IOD-kunderna är nya störande företag med nya tjänster till marknaden. Detta innebär vanligtvis att deras affärsmodeller är riskkapitalfinansierade och finansieringsprocessen är avgörande för deras framgång, säger Niels Buus, CEO för GomSpace, i en kommentar till rapporten. Under kvartalet ökade driftskostnaderna med 69 procent, från 37,8 miljoner kronor förra året till 64 miljoner kronor i år. Försäljnings-, distributions-, utvecklings- och administrationskostnaderna ökade till 41,7 miljoner kronor (21,5), vilket motsvarar en ökning med 94 procent. Enligt Niels Buus har kostnaderna för försäljning och administration ökat som förväntat men kostnaderna för sålda varor och utvecklingsverksamheten ökade avsevärt, främst på grund av ökade aktiviteter inom produktionsanläggningarna samt anpassning till nya system och processer för att tillverka satellitkonstellationer.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-1