Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Miris Holding AB Elektronikproduktion | 06 november 2018

Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA

Intresset för mjölkanalysföretaget Miris egna analysinstrument Miris Human Milk Analyzer (HMA) ökar i USA. Bolaget har i dag 20 instrument installerade för forskningsändamål på den amerikanska marknaden.

Medan Miris har en pågående de-novo ansökan om marknadsgodkännande hos den amerikanska myndigheten Food & Drug Administration (FDA), får instrumentet inte marknadsföras eller användas kliniskt inom vården. Företaget kan därför endast i specifika fall tillhandahålla instrumentet för forskningsändamål, där forskningsinstitutioner kontaktar Miris. I enlighet med dessa premisser har totalt 20 analysinstrument sålts till och installerats vid amerikanska institutioner under de senaste två åren, enligt ett pressmeddelande från Miris. För att öka marknadens kunskap inför ett möjligt godkännande, har Miris de senaste åren arbetat globalt med att sprida kunskap kring behovet för individuell nutrition av för tidigt födda barn genom sin expertis inom bröstmjölksanalys. Behovet och intresset för forskningsstudier ökar kontinuerligt. – Vi ser en snabb utveckling i intresset för analys av bröstmjölk och individuell nutrition till prematura barn i USA. Med vår expertis och fokus på att utbilda, vägleda och bilda opinion har vi etablerat oss som ledande inom området. Resultat av den forskning som nu är under utveckling kommer långsiktigt vara viktiga byggstenar i Miris arbete globalt, säger Camilla Myhre Sandberg, CEO för Miris, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2