Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GapWaves Analys | 07 november 2018

Antennföretaget Gapwaves visar upp svaga siffror för kvartalet

Omsättningen för Gapwaves AB halverades under det tredje kvartalet 2018, jämfört med samma period förra året.

Företagets nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,6). Gapwaves förklarar minskningen i omsättning jämfört med 2017 med lägre intäkter från ett av sina patent. Rörelseresultatet uppgick till -9,0 miljoner kronor (-5,2) och periodens resultat uppgick till -9,1 miljoner kronor (-5,3). Kassaflödet uppgick till -11,0 miljoner kronor (-6,3) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 83,6 miljoner kronor (8,0). Skillnaden i resultatet för årets tredje kvartal jämfört med förra årets, är att Gapwaves i år har fler anställda vilket innebär högre personalkostnader. Utöver det belastades även kvartalet med kostnader relaterade till ett nytt kontor. – Det stora intresset inom automotive som vi upplevde innan sommaren håller i sig och har nu även kompletterats med ett starkt intresse för den 28 GHz 5G-antenn med integrerat chip som vi slutförde första utvecklingsfasen av under kvartalet. Intresset för att testa och utvärdera antennen har varit stort med många positiva reaktioner, säger vd Lars-Inge Sjöqvist i ett pressmeddelande. Den främsta kontakten Gapwaves har med underleverantörer till fordonsindustrin i dagsläget är för att diskutera hur gapvågledarteknologin kan skapa bättre antenner i nästa generations bilradar. – I kontakter med både underleverantörer till fordonsindustrin och med bolag i Silicon Valley förstår vi att det skissas på olika typer av kommunikationsutrustning för fordon, till exempel antenner i rutor, bilen som en basstation etcetera. Gemensamt för samtliga är behovet av högpresterande och flexibla antenner som går att tillverka med kostnadseffektiva metoder. Där har Gapwaves och gapvågledarteknologin möjligheten att göra verklig skillnad, säger Lars-Inge Sjöqvist.
Annons
Annons
2020-10-28 19:24 V18.11.13-2