Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Waystream Analys | 08 november 2018

Minskad försäljning drar ner omsättningen – vd sparkas

Under det tredje kvartalet 2018 minskade omsättningen med 15 procent jämfört med samma period förra året för Waystream Holding. I samband med att delårsrapporten släpptes gick företaget även ut med information om att vd:n Mats Öberg entledigats från sin position.

Svenska Waystream Holding utvecklar switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät. I företagets senaste delårsrapport framkommer det att det tredje kvartalet 2018 inte var helt positivt. Nettoomsättningen uppgick till 18,9 miljoner kronor (22,2). Rörelseresultatet uppgick till -0,3 miljoner kronor under perioden (-2,1) och resultatet efter skatt uppgick till -0,3 (-1,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 miljoner kronor (0,6). – Början av kvartalet påverkades fortsatt av det faktum att det under våren var begränsade möjligheter att gräva ner fiberutrustning på grund av tjäle i marken i kombination med att nödvändiga grävtillstånd ute i landet inte erhölls, vilket skapade en fördröjning i orderingången. Under sensommaren kom de svenska stadsnäten igång med utbyggnaden igen, vilket bidrog till en stabiliserad bruttomarginal och en omsättning för kvartalet som är i linje med våra förväntningar, kommenterar Mats Öberg, vd för Waystream Holding AB. Försämringarna i kassaflödet förklaras av företaget med ökat lager, minskade kundfodringar, minskade skulder samt ett sämre resultat. Under de första nio månaderna av 2018 aktiverades 3,1 miljoner kronor för produktutveckling. Waystream hade i medeltal 21 (24) heltidsanställda under perioden. Antalet anställda per den 30 september 2018 uppgick till 20 (24). – De lösningar vi erbjuder lämpar sig väl till mindre- och medelstora stadsnät men även till större aktörer. Vi har numera en god grund för att ta marknadsandelar inom en dynamisk internationellt växande industri. Waystream är fortfarande ett företag i tillväxt, om än i en långsammare takt än som förväntades för något år sedan, säger Mats Öberg. Efter att delårsrapporten publicerats av Waystream kom företaget även med ett till meddelande. Styrelsen för Waystream har tagit beslutet att entlediga Mats Öberg, som kommer att leda företaget under sin uppsägningstid, 12 månader, eller till dess styrelsen utsett ny vd.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-1