Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hanza Elektronikproduktion | 12 november 2018

Positiva toner från Hanzas tredje kvartal

Efter en framgångsrik integration av det senaste förvärvet, Wermech, i början av året är Hanzas tillverkningskluster i Sverige väl rustat för framtiden, menar vd Erik Stenfors.

Erik Stenfors © Hanza
Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 431,2 miljoner kronor, en ökning from 324,3 från samma period i fjol. Rörelseresultatet under perioded landade på 17,1 miljoner kronor, även här en ökning från 6,9 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 miljoner kronor, en ganska bekväm ökning från fjolårets 3,8 miljoner kronor.. – Under kvartal tre ser vi en fortsatt resultatförbättring mot tidigare år och noterar en dryg fördubbling av HANZAs vinst per aktie. Även kassaflödet är fortsatt positivt och nettoskulden fortsätter att minska under kvartalet. Efter en framgångsrik integration av vårt senaste förvärv, Wermech, i början av året är vårt Tillverkningskluster i Sverige väl rustat för framtiden. Segment Norden uppvisar en rörelsemarginal om 7,8 % för kvartal 3. Vi arbetar nu aktivt vidare med att utveckla våra Tillverkningskluster utanför Norden, säger Hanzas vd, Erik Stenfors i en kommentar till rapporten. Vidare ser bolaget stora tillväxtmöjligheter framöver och aviserar ett listbyte från First North till Small Cap under första halvåret 2019. Syftet med bytet beskrivs bland annat med att man vill erhålla den kvalitetsstämpel som följer av att möta de betydligt högre krav som ställs på huvudlistan. Ett listbyte möjliggör även för nya institutionella placerare att investera i Hanza. Om vi räknar bort de direkta kostnaderna för listbytet så uppgår koncernens rörelseresultat till 19,6 miljoner kronor. – Hanza ser inte en avmattning av konjunkturen i de prognoser för år 2019 som presenterats av bolagets kunder. Eventuellt kan slutet av år 2018 medföra en inbromsning av volymer på grund av julens kalenderplacering och att en oro för konjunkturen leder till reducerade lager hos våra kunder. I övrigt ser vi stora tillväxtmöjligheter för Hanza under år 2019 och framåt genom det systematiska arbete vi utför för att bredda bolagets kundmarknad utanför Norden, säger Erik Stenfors i rapporten.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-1