Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 november 2018

Obducat påkallar sjunde konvertibellånet från Blue Ocean

Styrelsen för Obducat AB har påkallat det sjunde konvertibellånet, om 3 miljoner kronor, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund, tillhörande Blue Ocean Investment Group.

Finansieringslösningen meddelades i oktober 2017 och konvertiblerna emitteras till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet, vilket innebär att Obducat tillförts 2,85 miljoner kronor. Konvertiblerna ges ut tillsammans med 1’125’000 teckningsoptioner som ger Blue Ocean rätt att inom 24 månader teckna ytterligare högst 1’125’000 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Obducat att tillföras cirka 900’000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertibellånet.
Annons
Annons
2020-10-28 19:24 V18.11.13-2