Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Analys | 19 november 2018

Ännu ett starkt kvartal för NCAB

Mellan juli och september 2018 ökade NCAB:s nettoomsättning med 23 procent, och orderingången ökade med 21 procent. Något som vd och koncernchef Hans Ståhl är nöjd med.

– Vi presenterar nu vår andra kvartalsrapport som börsnoterat bolag och det känns härligt att kunna rapportera ännu ett starkt resultat. Mycket har gått vår väg under det tredje kvartalet; vi har sett en fortsatt stark efterfrågan i alla regioner och positiv tillväxt i alla länder där vi är verksamma. På vår nystartade marknad Italien ökar antalet kunder och tillväxten är god, säger Hans Ståhl i en kommentar till delårsrapporten. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 420 miljoner kronor för NCAB, en ökning med 23 procent från förra årets 342,7 miljoner. Orderingången uppgick till 411,2 miljoner kronor, en ökning med 21 procent från 340,7 miljoner 2017. EBITA uppgick till 42,2 miljoner kronor (0,) och rörelseresultatet uppgick till 41,0 miljoner kronor (0,1). Resultat efter skatt uppgick till 32,5 miljoner kronor (-11,0). Kvartalets betydligt högre EBITA förklarar Hans Ståhl med att bolagets satsningar på nya marknader resulterat i ökad försäljning. Under kvartalet ökade bolaget sin närvaro i Asien genom en satsning i Malaysia. NCAB har etablerat sig där och rekryterar personal. Under perioden införde USA tullavgifter på 10 procent på bland annat mönsterkort. Dessa vidarefaktureras separat till alla NCAB:s amerikanska kunder. De 10 procenten förväntas inte nämnvärt att påverka NCAB:s affär, dock aviseras en höjning av avgiften till 25 procent den 1 januari 2019. Effekterna för NCAB är svåra att bedöma, enligt bolaget själv, de kan vara både positiva och negativa.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2