Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Clavister Analys | 22 november 2018

26-procentig ökning för Clavister och dess tredje kvartal

Ökad orderingång, omsättning och bruttovinst för cybersäkerhetsföretaget Clavister AB under det tredje kvartalet 2018.

– Kvartalet innebar en orderingång på drygt 30 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med det tredje kvartalet 2017. Perioden brukar normalt vara säsongsmässigt utmanande, på grund av semesterperioden i framförallt Norden och Tyskland. Under årets tredje kvartal kunde vi trots det konstatera att försäljningen upprätthölls på en mycket god nivå, säger vd och koncernchef John Vestberg i rapporten. Orderingången uppgick till 30,1 miljoner kronor (23,9) och kvartalets omsättning uppgick till 30,8 miljoner kronor (23,9). Bruttovinsten uppgick till 26,5 miljoner kronor (17,3) och rörelseresultatet uppgick till -13,3 miljoner kronor (-16,4). Norden bidrog med den kraftigaste tillväxten i orderingång om cirka 56 procent, drivet dels av en generell volymökning och dels av större enskilda affärer. DACH-regionen uppnådde en tillväxt om 25 procent, drivet av en generellt större efterfrågan på Clavisters produkter. Tillväxten i regionen under årets nio första månader uppgick till drygt 70 procent . Japan redovisade en negativ tillväxt under tredje kvartalet, beroende på att motsvarande kvartal 2017 innehöll en större enskild kundorder som drev upp orderingången. Under kvartalet tecknade Clavister ett alliansavtal med Tata Communications Transformation Services, där Tata kan offerera Clavisters lösningar till både operatörskunder och större företagskunder. Claviser genomförde öven två affärer inom ramen för produktområdet ”Identity and Access Management (IAM)”, där produkterna för första gången såldes utanför den nordiska hemmamarknaden. – På kostnadssidan hade vi under det tredje kvartalet cirka 8 miljoner kronor högre kostnader än under samma period 2017, som en konsekvens av en större sälj- och marknadsorganisation, kommenterar John Vestberg.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1