Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 oktober 2002

NOTEs resultat ökade 58%

Elektronikmarknaden totalt sett har varit fortsatt svag under tredje kvartalet, men har för NOTEs del fortsatt att utvecklas positivt. Koncernens resultat före skatt ökade med 58%.
NOTE-koncernen har släppt sin delårsrapport för januari - september 2002. Omsättningen under perioden uppgick till 450,8 MSEK vilket är en ökning med 19% jämfört med motsvarande period föregående år (379,5). Tillväxten är helt organisk. Lönsamheten är fortsatt god, vilket skapar möjligheter för fortsatt expansion. Koncernens resultat före skatt ökade med 58% till 26,9 MSEK (17).

NOTE koncernen är den enda svenskägda globala leverantören av EMS-tjänster (Electronics Manufacturing Services). Företaget har utsetts till nordisk preferred supplier till Assa-Abloy (elektroniska lås) och valts till exklusiv EMS-leverantör i Norden av optisk mätutrustning åt Trimble. Vidare har ett nytt avtal slutits med Bewator (bevakningskameror)
och en dialog förs med Technology Nexus om ett kraftigt utökat produktionsåtagande.

Den 1 oktober skedde samgående med Xperi AB i Lund. Finansieringen skedde huvudsakligen med nyemission av knappt 22% i NOTE-aktier, vilken godkändes vid en extra bolagsstämma den 16 oktober. Samgåendet är ytterligare ett steg i företagets strategi att med lokal närvaro och global leveranskapacitet fortsätta växa med lönsamhet. NOTE beräknas tillsammans med Xperi få en pro forma årsomsättning på c:a 850 MSEK.

Läs hela delårsrapporten här (evertiq ansvarar ej för innehållet på externa länkar).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-27 09:32 V9.5.1-2