Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AF Consult Elektronikproduktion | 10 december 2018

ÅF bildar europeiskt ingenjörs- och konsultbolag med Pöyry

ÅF AB och Pöyry PLC har tecknat ett avtal om att slå samman de två bolagen för att bilda ett europeiskt ingenjörs- och konsultbolag.

ÅF kommer att lämna ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna och utestående aktier i Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att bli aktieägare i det sammanslagna bolaget efter fullföljandet av erbjudandet. Vederlaget i uppköpserbjudandet uppgår till 10,20 euro per aktie, att till fullo betalas kontant, och värderar Pöyry till 611 miljoner euro (6,2 miljarder kronor). Det sammanslagna bolaget kommer att bedriva verksamhet under det gemensamma varumärket ÅF-Pöyry, och verksamheten kommer att vara uppdelad i fem divisioner. Bolagets kombinerade intäkter för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2018 uppgick till cirka 19 miljarder kronor och det kombinerade antalet heltidsanställda medarbetare uppgick i genomsnitt under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018 till cirka 14 550 över hela världen. Det sammanslagna bolagets vd och koncernchef kommer att vara Jonas Gustavsson, och huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. – Pöyry och ÅF är två av de ledande ingenjörs- och konsultbolagen i Europa. Genom att gå samman skapar vi en stark plattform för internationell tillväxt. Genom att erbjuda kunderna vår kombinerade och ledande expertis inom exempelvis industriell digitalisering, smarta städer och framtida energilösningar kommer vi att kunna bidra till deras fortsatta tillväxt. Med vår större skala, mer resurser och våra engagerade och kompetenta medarbetare kommer vi att förbättra vår förmåga att ta oss an ännu större och mer komplexa uppdrag, och därigenom möta våra kunders behov av avancerade hållbara lösningar för framtida generationer, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef för ÅF, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-11-27 15:37 V18.13.10-2