Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 december 2018

Slutliga utfallet för GomSpace: 251 miljoner kronor

Den slutliga sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i GomSpace Group AB visar att 20’593’672 aktier, motsvarande cirka 72,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen är således tecknad till 84,5 procent och GomSpace tillförs cirka 251 miljoner kronor före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 17 miljoner kronor. Företrädesemissionen ökar GomSpaces aktiekapital med 1’675’389kronor.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2