Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Komponenter | 13 december 2018

Uppsalabolaget ska bygga volymproduktionsuppbyggnad

PiezoMotor i Uppsala meddelar bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym.

Under året har PiezoMotor, på uppdrag av ett av världens största teknikbolag, utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har bolaget inlett samarbeten med flera telekombolag i syfte att utveckla justerbara komponenter för framtidens mobiltelefoninät. Även andra högvolymapplikationer utvärderas, det framgår av ett pressmeddelande. PiezoMotor har nu genomfört de första prototypleveranserna och parallellt med utvecklingsarbetet och samarbetena inom telekomsektorn har man även analyserat förutsättningarna för att etablera högvolymproduktion. Olika vägar framåt, såsom utlicensiering, produktionssamarbeten och egen produktion har utvärderats. Utifrån detta, samt baserat på bolagets bedömningar av kommande uppskalningsbehov och alternativ för att etablera leveranskapacitet, PiezoMotors styrelse nu beslutat sätta upp en produktionsanläggning i Uppsala. Här kommer motorer att slutmonteras, testas och packas i en högautomatiserad anläggning som kommer att ha en kapacitet om upp till fem miljoner enheter på år. Motorernas olika delkomponenter kommer att produceras av flera olika underleverantörer som nu utvärderas, skriver bolaget. – Med styrelsebeslut fattat kring vilken väg vi ska gå inleder vi nu arbetet med att sätta upp denna volymproduktionsenhet. Vi har redan börjat diskutera med utvalda leverantörer av delkomponenter liksom att se över lokalisering och olika finansieringsupplägg, säger Johan Westermark, vd för PiezoMotor. Planen som den ser ut just nu är att etablera anläggningen under 2019 med produktionsstart under 2020; för att sedan skala upp det hela för att kunna hantera leveranser i miljontal från och med 2022. – De leveranser vi ser framför oss under 2019 kommer vi kunna hantera genom vår befintliga anläggning för att sedan skifta över produktionen av den nya motorn till den nya produktionsenheten under 2020, avslutar Johan Westermark.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1