Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PowerCell Sweden AB Elektronikproduktion | 19 december 2018

PowerCell i avtal med Bosch för utvecklingssamarbete

PowerCell Sweden AB har tecknat en avsiktsförklaring med tyska fordonsunderleverantören Robert Bosch GmbH, gällande ett gemensamt utvecklingssamarbete inom fordonssegmentet.

Utvecklingssamarbetet gäller PowerCells bränslecellsstack för fordon, PowerCell S3, samt Powercells bränslecellssystem. Utöver det är parterna också överens om att PowerCell skall börja leverera bränslecellsstackar till Robert Bosch GmbH för användning i Bosch prototyper för bränslecellssystem för fordonsindustrin. De båda bolagen kommer nu att inleda detaljerade förhandlingar avseende mer definitiva villkor för samarbetet. Bolagens målsättning är att försöka avsluta förhandlingarna under det första halvåret 2019. Förhandlingarna kommer bland annat att beröra omfattning på samarbetet, immateriella rättigheter, tillämpningsområden, överenskommelse om produktion och licenser samt ersättningar och licensavgifter.
Annons
Annons
2020-11-27 15:37 V18.13.10-1