Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 november 2002

SchlumbergerSema och Ericsson i avtal

SchlumbergerSema och Ericsson i outsourcingaffär.

SchlumbergerSema, ett affärssegment inom Schlumberger Limited, meddelar idag att Ericson utkontrakterat tjänster och kundanpassningar för Progressor faktureringssystem till SchlumbergerSema. Avtalet innebär också att berörd personal, ca 30 personer, hos Ericsson går över till SchlumbergerSema. SchlumbergerSema kommer framöver att ansvara för underhåll och vissa kundanpassningar av Progressor produkten, som idag finns installerat hos ett flertal teleoperatörer runt om i världen. "Med SchlumbergerSema får vi en partner som kan fortsätta driva underhåll och kundanpassningar av Progressor vidare såväl kostnadseffektivt som att leverera i tid. säger Mikael Bäckström, chef för Ericsson Systems Integration. SchlumbergerSema är en av världens ledande leverantörer av tjänster och produkter inom telekomområdet, vilket innebär att vi känner oss trygga att våra kunder får de stöd de behöver". "Tillskottet av mycket kompetenta medarbetare med en gedigen teknisk bakgrund och erfarenhet av bl a faktureringssystem för såväl fast som mobil telefoni är något som vi ser som mycket positivt säger Lars Molin, SchlumbergerSema. Ericsson är redan idag en våra största kunder world-wide, varför det känns extra bra att ytterligare stärka samarbetet. Vår målsättning är naturligtvis att bidra till att ytterligare öka servicegraden till Ericssons Progressor kunder runt om i världen.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2