Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© /nimg/Logos/ Elektronikproduktion | 02 januari 2019

PiezoMotor i avtal kring volymleveranser till tillverkare

PiezoMotor Uppsala AB har ingått en avsiktsförklaring gällande framtida volymleveranser med en tillverkare av komponenter till framtidens mobiltelefoninät.

PiezoMotor samarbetar med flera tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Samarbetena syftar till att utveckla justerbara enheter för att bland annat möjliggöra system som snabbt kan ställas om för olika frekvensband. Uppsalabolagets nya mikromotor kommer under början av 2019 att genomgå tester hos en tillverkare av mikrovågsfilter. Givet en framgångsrik integrering av motorerna i kundens filterprodukt samt att tekniska och prismässiga krav uppnås är det sedan kundens avsikt att köpa motorer i tusentals under 2019 följt av hundratusentals under 2020/2021. Kunden gör också bedömningen att det långsiktiga volymbehovet för justerbara mikrovågsfilter uppgår till miljontals motorer årligen. – Under 2019 och 2020 etablerar vi den produktionskapacitet som kommer att krävas för att svara upp mot våra telekomkunders volymbedömningar. Leveranser om tusentals motorer kan vi hantera från vår befintliga anläggning och därefter ska den nya, högautomatiserade produktionslinan ta vid, säger Johan Westermark, vd för PiezoMotor, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1