Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 10 januari 2019

Ericsson avsätter miljarder – skär ned på personal

Under det fjärde kvartalet 2018 redovisade Ericsson avsättningar för kostnader som uppskattas till 6,1 miljarder kronor, och ytterligare kostnader runt 1,5 miljarder kronor relaterade till personalneddragningar väntas under 2019.

Ericsson har under 2019 utfört åtgärder för att minska sina förluster inom portföljområdet Business Support System (BSS), men resultaten har inte varit tillräckligt tillfredsställande menar bolaget. För att skynda på omstruktureringen av BSS-verksamheten har nu Ericsson beslutat att vidta ytterligare åtgärder. Avsättningar för kostnader för att genomföra dessa planerade åtgärder kommer att negativt påverka rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 med 6,1 miljarder kronor. Av detta belopp tas 3,1 miljarder kronor upp som omstruktureringskostnader. Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till dessa planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till 1,5 miljarder kronor, förväntas under 2019. ”Avsättningarna hänför sig huvudsakligen till uppskattade kostnader relaterade till förväntat förändrad omfattning av projekt, inklusive kompensation till kunder, avsättningar för projektförseningar och nedskrivning av immateriella tillgångar. Den huvudsakliga delen av avsättningsbeloppet kommer att påverka kassaflödet, från och med 2019 och under flera år framåt, allt eftersom projekten avslutas”, skriver Ericsson i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-2