Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© KUKA AG Elektronikproduktion | 11 januari 2019

Kuka sänker prognosen för 2018 och målen för 2020

Robottillverkaren Kuka har reviderat sin prognos för räkenskapsåret 2018 då huvudmarknaderna, bil- och elektronikindustrin, sett en avmattning ekonomiskt.

Bolaget hade redan minskat sin ursprungliga prognos i oktober 2018 och räknade då att de skulle omsätta cirka 3,3 miljard euro med en rörelsemarginal på cirka 4,5 procent. Nu räknar Kuka med en omsättning på cirka 3,2 miljarder euro och en rörelsemarginal på cirka 3,0 procent. Mot bakgrund av detta anser inte styrelsen att det är rimligt att uppnå målen för Vision 2020 som sattes 2015. De målen avsåg en omsättning på mellan 4 miljarder euro och 4,5 miljarder euro och en EBIT-marginal på mer än 7,5 procent. De främsta anledningarna till att Kuka skruvar ner sina prognoser är den ekonomiska avmattningen sedan fjärde kvartalet 2018, en avmattning som i huvudsak rör elektronikindustrin och bilindustrin. Två affärsområden där Kuka tjänar 50 procent av sina intäkter. Kuka har även sett en långsammare tillväxt i Kina, en av nyckelmarknaderna för robotteknik. För att försöka dämpa effekterna på avmattningarna samt för att säkerställa bolagets framtida lönsamhet har Kuka tagit fram ett paket som omfattar fyra huvudområden: ett effektivitetsprogram med inriktning på indirekt områden; en tysk-kinesisk arbetsstyrka för att öka på de kinesiska samriskföretagen; starkare fokus på FoU-investeringar samt en mer kundfokuserad och mindre centraliserad organisationsstruktur.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1