Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Data Respons Embedded | 14 januari 2019

Data Respons i avtal med aktör inom tyska fordonsindustrin

Kontraktet omfattar utveckling av mjukvarulösningar för behandling av realtidsinformation samt kommunikationslösningar och applikationer som ska integreras i olika optimerings- och hanteringssystem.

Digitaliseringen inom bilindustrin innebär att fordonen blir alltmer avancerade med fler sensorer, mer inbyggd programvara och att kravet för databehandling ökar. Leveranserna i det nya avtalet ingår i flera långsiktiga och affärskritiska utvecklingsprojekt för Data Respons som kommer att ske under många år. Avtalets omfattning förväntas öka betydligt under året och även efter det. – Data Respons är en nischleverantör av specialisttjänster och högteknologiska lösningar till flera ledande aktörer inom transport- och fordonsindustrin. När bilarna blir mer avancerade med ökande mängd programvara ökar komplexiteten och ställer höga krav på både systemkännedom och domänkompetens. Våra kunder och branschen i allmänhet ökar FoU-avtrycket inom våra kärnområden och vi upplever därför stark efterfrågan på våra tjänster, säger Kenneth Ragnvaldsen, vd för Data Respons ASA, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2