Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gothia Towers Analys | 15 januari 2019

Europas EMS-industri tågar på – men inte utan utmaningar

Enligt Reed Electronics Researchs senaste analys beräknas intäkterna för EMS-industrin i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) uppgå till 35’616 miljoner euro år 2022, från 30’564 miljoner euro år 2017.

Precis som tidigare är CEE fortfarande den största regionen på grund av den dominerande position som de stora drakarna sitter på, och då framförallt Foxconn, som stod för drygt 40,4 procent av de 15’948 miljoner euro i EMS-intäkter som genererades i regionen 2017. Intäkterna från EMS-verksamheterna i Västeuropa uppgick till 12’608 miljoner euro under 2017, 41,3 procent av Europas totala intäkter, med återstoden från anläggningar i Mellanöstern och Afrika. Så, vad är grunden till siffrorna? Reed Electronics Research pekar på initiativ inom industri 4.0, mer komplex sammansättning av enheter som är anslutna via IoT samt ökningar av fordonselektronik. I och med detta har det totala värdet av intäkterna från västeuropeiska EMS:are börjat stiga – om än blygsamt – och ser faktiskt ut att fortsätta växa. En minskning av intäkterna i Italien och negativ tillväxt i euro i Storbritannien påverkade emellertid EMS-industrin i regionen under 2017. En markant nedgång i försäljningen hos två av de större kontraktstillverkarna i Tyskland dämpade också tillväxten på regionens viktigaste marknad. Som vanligt verkar vi inom en industri med ständig prispress, något som Reed Electronics Research inte ser kommer att fortsätta. Under perioden fram till 2022 kommer prispressen ligga kvar på företagen, och överföring av produktion från västeuropeiska enheter till anläggningar i Östeuropa kommer att fortsätta. Analytikerna menar också att kontraktstillverkarna kommer att vara under press från sina globala OEM-kunder att erbjuda lokal tillverkning i andra världsregioner; vilket man ser kommer att mildra tillväxten inom vissa delar av Västeuropa. År 2022 beräknar RER att EMS-intäkterna i Västeuropa kommer att nå 14’453 miljoner euro med en tillväxt som accelererar i den senare delen av prognosen. Om vi sneglar på hur det såg ut för segmenten under 2017 så stod Aerospace & Defense, Automotive, Medical, Control & Industrial and Telecoms (ADAMCIT) för 70 procent av de västeuropeiska EMS-intäkterna; vilket RER ser kommer att att öka till 72,2 procent år 2022. I CEE och andra lågkostnadsländer ligger fokus på sektorerna Computer, Consumer and Communication (3C), men med fortsatt och ökad överföring av produktion från Västeuropa. Under 2022 prognostiseras ADAMCIT-segmenten i CEE stå för 17,0 procent av intäkterna, jämfört med de 16,0 procent som registrerades under 2017. Nu när vi kliver in i 2019 så finns det dock ett antal potentiella gupp på vägen som skulle kunna dämpa den kortfristiga efterfrågan. Lägre tillväxt i världsekonomin, en eskalering i handelskonflikten mellan USA och Kina samt osäkerheten kring Brexit kan alla dämpa tillväxten – åter igen måste vi vänta och se.
Om du vill veta mer om analysen av den europeiska EMS-industrin så kommer Peter Brent från Reed Electronics Research att stå på scen under Evertiq Expo i Göteborg den 23:e januari på Svenska Mässan. Han kommer även att lägga ett visst fokus på nordisk elektronikproduktion samt trender. För mer information och deltagande följ denna länk.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2