Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 januari 2019

Waystream skriver ned immateriella anläggningstillgångar

Waystream AB skriver ned det bokförda värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling med 21 miljoner kronor.

Beslutet har fattats efter en årlig prövning av nedskrivningsbehov. I prövningen ingår utvärdering av viss produktutveckling i kombination med förväntad försäljningstillväxt och konkurrenssituationen avseende produkten. – Teknologiutvecklingen går mycket snabbt samtidigt som flera viktiga internationella marknader haft en långsammare tillväxttakt än vad tidigare analyser utmålat. Det innebär att teknologiska generationsskiften kommer ske innan försäljningsvolymerna når tidigare förväntade nivåer, säger Susanne Torrbacka, tillförordnad vd på Waystream, i ett pressmeddelande. Sammantaget är bedömningen därför att bolaget inte kan realisera alla anläggningstillgångar inom produktlivscykeln. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet.
Annons
Annons
2020-10-28 19:24 V18.11.13-1