Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Business Region Göteborg Teknik | 18 januari 2019

Göteborg: Sveriges techhub för nya teknologier?

Det finns en lång och gedigen industrihistoria som kretsar kring Göteborgsregionen, en där bilindustrin under de senare åren har hållit facklan. Men vad om vi ögnar något närmare, vad hittar vi då?

Business Region Göteborg (BRG), som ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgregionen, har tagit på sig ansvaret att faktiskt undersöka hur regionen står sig bland de nya framväxande teknologitrenderna. BRG valde att göra en kartläggning av teknologierna Augmented Reality och Virtual Reality. Applikationsmöjligheterna är stora, allt ifrån nöjesvärlden med spelbranschen i spetsen vidare till tillverkningsindustrin har något att hämta när det kommer till implementering av AR/VR-teknik. Under ett samtal med Erik Behm, Area & Investment Manager ICT vid BRG, kommer det fram att Göteborgsregionen faktiskt står sig rätt bra internationellt sett inom området. – Kartläggningen av AR/VR är den fjärde kartläggning vi gör och Automotive är alltjämt viktigt generellt men såväl Digital Health som traditionell industri är viktiga tillämpningar, så också nu för AR/VR. Automotive-företagen är viktiga för regionen och driver utveckling inom bland annat AI-lösningar som machine learning som används vid utveckling av självkörande fordon, säger menar Erik Behm. Det har ju skett en hel del investeringar inom regionen, jag tänker närmast på de testbäddar och labb som det investerats i, hur viktiga är ytor så som dessa för en välmående och utvecklande industri? – Testbäddar och labbmijöer är oerhört viktiga. I fasen mellan forskning och kommersialisering är de avgörande, speciellt med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och behovet av att samarbeta mellan företag men också mellan akademi, näringsliv och samhälle. Globala jättar som Google, SalesForce och Microsoft arbetar aktivt med att investera i och köpa upp innovativa startups. Det är inte möjligt på samma sätt för Västsvenska företag, varför testbäddar och labb spelar en mycket viktig roll, Enligt Erik står sig Göteborg – och därmed Sverige – rätt bra mot konkurrensen inom dessa områden. Han petar på de starka spelutvecklare vi har som fanan högt. Men även utveckling av tillämpningar för tekniken inom till exempel Digital Health. Under kartläggningens gång, var det något ni upptäckte som genuint förvånande er? – En positiv överraskning är att se hur många aktörer det finns inom AR/VR i Göteborgsregionen. Redan nu har vi med 100 stycken i vår kartläggning, ett styrkebesked för regionen!
Kartläggningen kommer att premiärpresenteras under Evertiq Expo i Göteborg den 23e januari. Detta är en sneak preview, första gången som kartläggningen inom Augmented Reality och Virtual Reality presenteras, vilket ger möjlighet både till att bli först med det senaste och att komma med inspel inför den officiella presentationen på Visual Arena, Lindholmen Science Park 19 februari. För mer information och deltagande följ denna länk.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2