Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lulea tekniska universitet Teknik | 21 januari 2019

Klättrande robot från Luleå inspekterar brittiska flygplan

Forskare vid Luleå tekniska universitet har genomfört framgångsrika fältförsök som visar att det är möjligt att få en robot att klättra på flygplan i syfte att inspektera det.

Uppdraget för Luleå tekniska universitets forskargrupp i reglerteknik har varit att konstruera och utveckla mekanik, elektronik och programvarukomponenter till en vortexrobot, en robot som med hjälp av kontrollerat undertryck kan klättra på ytor, även sådana som är böjda eller lutande. Forskarna har testat vortexroboten i fältförsök på en fullskalig Boeing 737 på en anläggning i anslutning till brittiska Cranfield University. – Försöken var framgångsrika. Vi testade robotprototypens egenskaper på flygplanets alla olika ytor, även på övergången mellan vinge och själva flygplanskroppen. Det är väldigt svårt att lyckas med den här utmaningen eftersom roboten måste kunna bära en tung nyttolast i förhållande till sin storlek, säger Georgios Andrikopoulos, professor i robotik och automation vid Luleå tekniska universitet och teknisk ledare för projektet, i ett pressmeddelande. – I framtiden kommer nyttolasten bestå av sensorer och verktyg för såväl inspektion som reparation, det kan till exempel vara en värmekamera eller en borrmaskin. Roboten måste hållas kvar på ytan, samtidigt som invecklade och krävande uppgifter utförs, säger han. Robotprototypen fäster på alla släta ytor och kan röra sig i alla riktningar. Målsättningen är att göra roboten helt autonom och trådlös så den kan inspektera och identifiera eventuella skador på flygplan. I dag utförs inspektionerna manuellt med en handhållen sensor genom så kallad icke-förstörande testning, inspektioner som både är tidskrävande och kostsamma. – Vår vision är att många robotar ska arbeta tillsammans med inspektion och reparation av flygplan. Om vi kan skicka upp flera robotar och låta dem arbeta tillsammans går det att spara både tid och pengar, samtidigt som det kan förbättra säkerheten inom flygindustrin, säger George Nikolakopoulos.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2