Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Analys | 25 januari 2019

Bättre fjärde kvartal och helår än väntat för Ericsson 2018

Under det fjärde kvartalet 2018 ökade Ericssons försäljning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2017.

– Vår fokuserade strategi har gett tydliga resultat. Ericsson är i dag ett starkare bolag. Ökade investeringar i FoU för framtida tillväxt, genomgång av avtal inom managed services och effektiv kostnadskontroll har varit framgångsrika, och resulterat i bättre konkurrenskraft och lönsamhet. När branschen rör sig mot 5G och Sakernas internet tar vi nu nästa steg, och fokuserar på lönsam tillväxt på ett selektivt och disciplinerat sätt, säger Börje Ekholm, koncernchef och vd för Ericsson, i en kommentar till rapporten. Under helåret 2018 ökade försäljningen med 3 procent och rörelseresultatet uppgick till 1,2 miljarder kronor (-34,7). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 9,3 miljarder kronor (9,6). Under det fjärde kvartalet 2018 ökade försäljningen med 10 procent jämfört med samma kvartal 2017. Kostnader relaterade till reviderad strategi för BSS (Business Support Systems) på 6,1 miljarder kronor, varav 3,1 miljarder kronor var omstruktureringskostnader, påverkade rörelseresultatet för Digital Services negativt under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet exklusive de kostnaderna uppgick till -0,6 miljarder kronor. – Våra FoU-investeringar under de senaste två åren har säkrat ett mycket konkurrenskraftigt och branschledande erbjudande. Vi kommer att fortsätta investera i 5G, automatisering och AI för att öka värdet både för kunder och för aktieägare. Även om kostnader relaterade till strategiska avtal och 5G-fälttester kommer att påverka marginalerna på kort sikt, kommer de att hjälpa oss att nå målen för 2020 och 2022 samt stärka affären på lång sikt, kommenterar Börje Ekholm.
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-1