Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay Analys | 30 januari 2019

Rekordår för Volvokoncernen

Flera av Volvokoncernens affärsområden hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin och under helåret ökade koncernens nettoomsättning med 17 procent.

Under de fjärde kvartalet 2018 ökade nettoomsättningen med 16 procent till 105,8 miljarder kronor (91,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 10 procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10,60 miljarder kronor (7,11), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10 procent (7,8). Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,5 miljarder kronor (14,4). För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 17 procent till 390,8 miljarder kronor (332,7). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 40,66 miljarder kronor (29,28), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (8,8). Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 26,6 miljarder kronor (28,4). – 2018 var ett rekordår för Volvokoncernen. Under helåret ökade vi nettoomsättningen med 17 procent till 391 miljarder kronor (333) och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 40,7 miljarder kronor (29,3), med en marginal på 10,4 procent (8,8). Såväl Lastbilar som Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Financial Services hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin. Under året fortsatte vi också att öka vår finansiella styrka. Med ett operativt kassaflöde på 26,6 miljarder kronor slutade vi året med en nettokassa på 43,9 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensionsskulder. Detta gör att vi kan ta oss an framtiden från en styrkeposition, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef, i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2