Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 januari 2019

Advanced SolTech får in 170 miljoner efter obligation

Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) är ett dotterbolag till SolTech Energy vars verksamhet består av att finansiera SolTechs solenergianläggningar i Kina. Företagets seniora företagsobligation tecknades till 170 miljoner kronor, pengar som ska gå till att finansiera ett förvärv.

Emissionen var den första i ASAB:s gröna obligationsramverk SOLT5 om upp till 1’500 miljoner kronor. Nettolikviden avsätts för att delfinansiera förvärvet av en befintlig solenergiportfölj om 24,44 megawatt, bestående av 17 takbaserade solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 procent avkastning på investerat kapital. – Efter tre framgångsrika gröna obligationsemissioner under 2018, riktade mot privatpersoner, har vi med SOLT5 gjort ett insteg på den för oss viktiga marknaden för institutionella obligationer. Där finns betydligt mer kapital att tillgå, vilket bådar gott inför framtiden då vi har cirka 25 MW i orderboken, cirka 5 MW under byggnation och en projekt-pipeline på över 100 MW som vi löpande bearbetar, säger Frederic Telander, vd för Advanced SolTech Sweden AB, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2