Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Elektronikproduktion | 04 februari 2019

Electrolux förbereder avknoppning av affärsområde

Styrelsen i Electrolux har inlett ett arbete med avsikt att dela koncernen i två noterade bolag, ”Electrolux” för hushållsprodukter samt ”Electrolux Professional” för professionella produkter.

Professionella Produkter är i dag ett affärsområde inom Electrolux-koncernen. Styrelsen menar att en uppdelning skulle kunna skapa betydande värde för aktieägarna över tid då de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och drivkrafter. En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet, enligt ett pressmeddelande från Electrolux. – Electrolux Professional är den enda leverantören på marknaden för professionella vitvaror med ett komplett utbud av lösningar integrerat under ett varumärke. Verksamheten har stor potential för långsiktigt värdeskapande som ett snabbrörligt, självständigt bolag, med möjligheter att satsa på tillväxt genom konsolidering på marknaden samt innovation. Electrolux anser även att konsumentverksamheten kommer att dra nytta av en uppdelning, både sett till marginaler och lönsamhet, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux, i ett pressmeddelande. Förberedelserna för uppdelningen har inletts och styrelsen har som mål att presentera ett förslag till utdelning och notering av Electrolux Professional till en bolagsstämma. Förutsatt att aktieägarna röstar för ett sådant förslag kommer aktieägare i AB Electrolux att få aktier i Electrolux Professional motsvarande sitt innehav i AB Electrolux. Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-1