Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Analys | 05 februari 2019

Överlag positivt resultat för Electrolux fjärde kvartal 2018

”Mot bakgrund av de utmaningar vi ställts inför är jag nöjd med vårt resultat för 2018. Vårt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelsen och vår höga kostnadseffektivitet är våra viktigaste konkurrensfördelar”, kommenterar vd och koncernchef Jonas Samuelson.

Nettoomsättningen under Electrolux fjärde kvartal 2018 uppgick till 34’425 miljoner kronor (32’580). Försäljningstillväxten uppgick till 2,5 procent vilket enligt koncernen var ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar för flera av affärsområdena. Rörelseresultatet uppgick till 1’963 miljoner kronor (2’065) och det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 3’163 miljoner kronor (2’078). Periodens resultat minskade till 1’575 miljoner kronor (2’002). Koncernens verksamhet i Nordamerika påverkades av ökade råmaterialkostnader och USA:s handelstariffer, samt en minskad försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken. Latinamerika hade en hög organisk försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat. Asien/Stillahavsområdet visade stark tillväxt i Sydostasien, medan Hemmiljö och småapparater under året befunnit sig i en produktövergångsfas. Under 2019 bedöms marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa öka något, medan efterfrågan i Nordamerika och Latinamerika förväntas vara oförändrad eller minska något. Den positiva efterfrågetrenden i Sydostasien förväntas fortsätta och efterfrågan i Australien förväntas vara oförändrad. Enligt beräkningar av Electrolux väntas den negativa påverkan från råmaterial, handelstariffer och valuta att uppgå till cirka 2,0-2,4 miljarder kronor under 2019. Investeringar under 2019 bedöms uppgå till cirka 7 miljarder kronor. – Jag är övertygad om att vi är väl positionerade med rätt affärsfokus i denna utmanande kostnadsmiljö för att kunna fortsätta skapa aktieägarvärde. Electrolux finansiella mål kommer att förbli oförändrade efter en avknoppning av Professionella Produkter. Vår resa mot lönsam tillväxt fortsätter under 2019 och framåt, säger Jonas Samuelson i en kommentar till rapporten.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2