Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Analys | 06 februari 2019

Rekordförsäljning på alla fronter avslutar 2018 för Tobii

Eyetracking-företagets nettoomsättning ökade med 27 procent under det fjärde kvartalet 2018 och uppgick till 389 miljoner kronor (306).

– Tobii avslutade året med rekordförsäljning i alla tre affärsområden. Extra glädjande det fjärde kvartalet var den starka utvecklingen för Tobii Pro både i omsättning och lönsamhet, det positiva genomslag Tobii Dynavox nya produkter hade i försäljningen och givetvis genombrottsordern för Tobii Tech från HTC inom VR, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii, i en kommentar till rapporten. Företagets nettoomsättning uppgick till 389 miljoner kronor (306) under det fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 18 procent. Rörelseresultatet uppgick till -35 miljoner kronor (-13) där Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 15 miljoner kronor (30), Tobii Pro bidrog med 24 miljoner kronor (19) och investeringarna i Tobii Tech påverkade företagets rörelseresultat med -74 miljoner kronor (-61). Under kvartalet ingick Tobii Tech ett avtal med HTC gällande eyetracking-teknologi för HTC:s VR-headset HTC Vive Pro Eye. Företagets förvärv av brittiska Smartbox Assistive Technology stängdes under kvartalet men integrationen med Tobii Dynavox har inte kunnat starta då den brittiska konkurrensmyndigheten CMA genomför en granskning av förvärvet, något som evertiq skrivit om tidigare. – Under 2018 har vi befäst vår position som marknadsledare, lanserat nya innovativa produkter och vidareutvecklat vår organisation. Vi har lagt stor vikt vid att säkerställa att gamla och nya medarbetare ska vara nöjda och produktiva och det var därför extra glädjande att Tobii rankades som Sveriges fjärde bästa arbetsgivare. Organisationen har nu nått den storlek som vi behöver för att realisera vår strategiska plan. Vi står starka inför 2019 och planerar endast för mindre kostnadsökningar framöver. Vi fokuserar på att nå våra operativa och finansiella mål, inte minst att koncernen ska nå lönsamhet 2020, säger Henrik Eskilsson i en kommentar.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1