Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 februari 2019

TCECUR genomför riktad emission om 18 miljoner

Styrelsen i TCECUR AB har beslutat att genomföra en riktad emission om 829’545 aktier till en teckningskurs om 22 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18’250’000 kronor före emissionskostnader.

– Säkerhetsbranschen upplever en stark tillväxt som vi vill ta tillvara på genom att växa både organiskt och via förvärv. Vi har genomfört två mycket lyckade bolagsköp, AWT och Mysec, som båda visar på stark tillväxt och har utvecklats mycket positivt sedan de förvärvats. Vi söker kontinuerligt efter bolag inom vår bransch med krav på god lönsamhet, en stabil marknadsposition, en unik kompetens/affärsmodell och en affärsdriven ledning. Emissionslikviden kommer att användas till förvärv och andra tillväxtinitiativ, säger Ole Oftedal, vd på TCECUR, i ett pressmeddelande Tecknare i den riktade emissionen är ett begränsat antal nya finansiella och industriella investerare.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2