Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart Eye Analys | 07 februari 2019

Smart Eye känner av högre investeringstakt än väntat

För eyetrackingföretagets fjärde kvartal 2018 ökade nettoomsättningen med 42 procent, till 14,7 miljoner kronor (10,5).

Rörelseresultatet för Smart Eye under fjärde kvartalet 2018 uppgick till -15,6 miljoner kronor (-14,8), vilket beror på ökade investeringar i framförallt personal. En större personalstyrka behövs för att möta den höjda aktivitetsnivå som affärsområdet Automotive Solutions märkt av. Under det fjärde kvartalet redovisade Smart Eye de första licensintäkterna för bilar som har producerats under årets sista sex månader. Intäkterna kommer från BMW X5 och BMW 8-serien. Efter periodens utgång meddelade företaget att det hade erhållit fjorton design wins från en Koreansk global OEM. Produktionsstart är 2020 och beräknat ordervärde är estimerat till 150 miljoner kronor. Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 50,8 miljoner kronor (43,2), vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -56,0 miljoner kronor (-41,5) Det totala estimerade värdet av företagets hittills kommunicerade 43 (23) design wins uppgår för närvarande till minst 1 miljard kronor (675 miljoner) över produktlivscykeln. – Det fjärde kvartalet förra året kännetecknades av tre markant positiva utvecklingar. Först och främst den fortsatta uppåtgående trenden för forskningsmarknaden och affärsområdet Research Instruments. Sedan att våra befintliga kunder inom Automotive Solutions ger oss fortsatt förtroende genom ytterligare sex design wins på befintliga bilplattformar. Till sist att skiftet från premiummarknaden till mellanklassegmentet är här, och det med besked, säger Martin Krantz, vd för Smart Eye, i en kommentar till rapporten.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1