Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Analys | 11 februari 2019

Högsta orderingången någonsin för Image Systems

”Orderingången för det fjärde kvartalet är den högsta i bolagets historia, den positiva trenden har fortsatt under det första kvartalet 2019, vilket ger tillförsikt för 2019”, säger Image Systems vd Johan Friberg.

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick Image Systems orderingång till 74,8 miljoner kronor (35,3) och intäkterna uppgick till 48,2 miljoner kronor (43,3). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 1,8 miljoner kronor (7,0) med ett resultat efter skatt som uppgick till 9,6 miljoner kronor (16,1). I november genomförde företaget en nyemission om 60,2 miljoner kronor. Under helåret 2018 uppgick orderingången till 163,1 miljoner kronor (136,1) och intäkterna uppgick till 160,8 miljoner kronor (133,6). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 10,2 miljoner kronor (8,5) med ett resultat efter skatt som uppgick till 3,3 miljoner kronor (11,7). – Orderingången för det fjärde kvartalet är den högsta i bolagets historia, den positiva trenden har fortsatt under det första kvartalet 2019, vilket ger tillförsikt för 2019. Image Systems gör ett fjärde kvartal som resultatmässigt är sämre än föregående år. Försämringen kan tillföras den svenska delen av RemaSawco som efter tre kvartal av svag orderingång inte når upp till de försäljningsintäkter och det resultat som planerats och förväntats, säger Johan Friberg i en kommentar till rapporten. Den finska delen av affärsområdet RemaSawco visar ett gott resultat under juni-december som till viss del väger upp det svenska resultatet. Även affärsområdet Motion Analysis gör ett bra kvartal samt år och levererar god lönsamhet till Image Systems. Företagets investeringar i anläggningstillgångar under helåret uppgick till 45,9 miljoner kronor (8,2) varar 38 miljoner kronor avser förvärvet av Limab OY.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2