Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics AB Elektronikproduktion | 12 februari 2019

Styrelsen i ChromoGenics höjer omsättningsmål för 2019

ChromoGenics styrelse anser att affärsläget är fortsatt bra för bolaget och har därför fattat beslut om att höja omsättningsmålet för 2019 till cirka 80 miljoner kronor.

ChromoGenics har under andra halvåret 2018 presenterat erhållna order till ett sammanlagt värde om drygt 20 miljoner. Det är med det som bakgrund, då det är en kraftig ökning jämfört med tidigare period, samt att affärsläget fortfarande är bra för bolaget som styrelsen har höjt omsättningsmålet för 2019. ChromoGenics vision om 100 000 kvadratmeter/år på en 5-års sikt för ConverLight kvarstår. Därtill kommer försäljning av i-window, viss entreprenadverksamhet samt ambitionen att etablera försäljning av Converlight PET-folie till underleverantörer av glas i vissa geografiska marknader. – Vi upplever att våra produkter mycket väl svarar upp mot ett reellt behov i det hänseendet att marknaden strävar mot mer energieffektiva byggnader. Samtidigt vill både arkitekter och hyresgäster ha stora glasytor. Glas är nödvändigt för att öka ljusinsläppet i lokalerna och välbefinnandet hos de som ska bo och arbeta där. Converlight och även i-window löser ett existerande, välkänt problem, säger Jerker Lundgren, vd för ChromoGenics AB, i ett pressmeddelande.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1