Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© precise biometrics Analys | 12 februari 2019

Omvälvande kvartal och helår för Precise Biometrics

Under det gångna året har svenska Precise Biometrics gjort om sin strategi, valt att satsa på mer nischade marknader och presenterat en omorganisation som innebär att en del av arbetsstyrkan flyttas från Sverige.

Trots sitt omvälvande år har biometriföretaget lyckats hålla en relativt stabil nivå och visar upp en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2018 på 13,9 miljoner kronor (14,2). Rörelseresultatet uppgick till -14,3 miljoner kronor (-5,3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 miljoner kronor (3,1). För helåret uppgick nettoomsättningen till 67,6 miljoner kronor (61,0) och rörelseresultatet uppgick till -20,0 miljoner kronor (-13,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26,1 miljoner kronor (22,8). Tidigare rapporterade siffror har räknats om för att öka jämförbarheten, som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrades per 1 januari 2018. – Vi har under året inlett en resa mot att flytta Precise Biometrics till en position där vi kommer närmare slutkunden. Precise Biometrics har under en längre tid agerat framförallt på den mobila marknaden där bolaget befunnit sig långt ifrån slutkund och volatiliteten varit stor. Sedan vi i oktober annonserade bolagets uppdaterade strategi har vi kommit långt i arbetet med att utveckla vår nya produkt, Precise YOUNiQ, som säkerställer digital identitet genom att kombinera olika typer a biometri, så som ansikte, fingeravtryck, iris och röst ihop med geodata, säger vd Stefan K Persson i ett pressmeddelande. Efter helårsperioden har ett nytt kontor etablerats i Shanghai med en handfull medarbetare. Under mitten av första kvartalet i år kommer kontoret i Karlstad att stänga, vilket är snabbare än vad som var planerat. Det nya kontoret i Shanghai kommer att spela en viktig roll för affärsområdet mobila enheter då den lokala närvaron på en nyckelmarknad stärks. För den interna omorganisationen har en total engångskostnad om 5,4 miljoner kronor räknats med under 2018. – Resan att förflytta Precise Biometrics till en ny högre nivå i värdekedjan kommer att vara vårt huvudsakliga fokus under 2019. Vi är övertygade om att den snart genomförda omorganisationen av verksamheten kommer att bidra positivt till vår utveckling och finansiella resultat. Med fortsatt stor volatilitet på marknaden för mobilt kan 2019 bli ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv. Precise Biometrics har dock en trygg finansiell ställning, vilket möjliggör de satsningar vi har företagit oss och som vi är övertygade kommer att bidra till ett förbättrat resultat under kommande år, säger Stefan K Persson.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2