Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Elektronikproduktion | 12 februari 2019

Smoltek finansierar global expansion med emission

Smoltek Nanotech Holding AB ska genomföra en garanterad företrädesemission om 42,5 miljoner kronor för att finansiera sina framtida drag.

Nanoteknikföretaget har under det senaste året stärkt sin marknadsposition med huvudfokus på sin så kallade CNF-MIM-teknik för kretsintegrerade kondensatorer. Affärsutvecklingen har breddats och vid sidan av arbetet i USA har Smoltek påbörjat kundbearbetning i Sydkorea och höjt sin aktivitetsnivå i Taiwan. I dagsläget för Smoltek dialoger med ett 15-tal olika aktörer inom halvledar- och elektronikindustrin på de geografiska marknaderna med målet att skriva ett första licensavtal. ”Vi ser ett stort intresse för vår CNF-MIM-teknik från våra industriella relationer och vi behöver möta deras behov, inte bara gällande prestanda utan också avseende processdemonstration i industriellt kompatibelt produktionsformat”, skriver Smoltek i ett pressmeddelande. För att finansiera sin förstärkta marknadsnärvaro på fokusmarknaderna samt processdemonstration i industriellt format av CNF-MIM-tekniken genomför företaget en företrädesemission om 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2