Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Semcon Analys | 12 februari 2019

Semcon förbättrar rörelseresultat kraftigt för 2018

”Vårt fokus på ständiga förbättringar i alla dimensioner har för 2018 resulterat i ett förbättrat rörelseresultat med 26 procent och en ökad vinst per aktie med 31 procent jämfört med 2017”, säger koncernchef Markus Granlund.

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick Semcons intäkter till 490 miljoner kronor, en ökning från fjolårets 473 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 41 miljoner kronor (37) och resultatet efter skatt uppgick till 34 miljoner kronor (28). Koncernens intäkter under helåret uppgick till 1’842 miljoner kronor (1’762) och rörelseresultatet uppgick till 120 miljoner kronor (95). Resultatet efter skatt uppgick till 94 miljoner kronor (72) och resultatet per aktie uppgick till 5,25 kronor (4,00). – Efterfrågan på våra digitala erbjudanden kombinerade med vårt djupa kunnande inom produktutveckling, produktionsoptimering och produktinformation har varit god. Utvecklingen av Semcons digitala erbjudanden har fortsatt under 2018 inom bland annat AI, autonoma lösningar och elektrifiering – innovativ produktutveckling som är mindre konjunkturberoende, säger Markus Granlund i en kommentar till rapporten. Han menar att utvecklingen av koncernens digitala erbjudanden och höga produktivitet har spelat en stor roll i den positiva utvecklingen inom affärsområdet Engineering Services, där rörelseresultatet förbättrades med nästan 50 procent under 2018. – En rad strukturella effektiviseringar har genomförts i koncernen under året för att bli än mer kundnära – ett arbete som fortsätter in i 2019. Det har dock redan gett resultat i ökat samarbete mellan affärsområden, marknader och branschspecialister. Vi hade en bra avslutning på 2018 och går in i 2019 med stort engagemang för att göra skillnad för både kunder och slutanvändare.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2