Annons
Annons
Annons
Annons
© scanrail dreamstime.com Analys | 13 februari 2019

Bra och dåliga resultat 2018 för batteritillverkaren Alelion

En stadigt ökande nettoomsättning, nya samarbeten och en marknad som spås växa stort visar på en ljus framtid för Alelion.

För det fjärde kvartalet 2018 uppgick batteritillverkarens nettoomsättning till 41,8 miljoner kronor (31,8). Orderingången uppgick till 37,7 miljoner kronor (33,8) och rörelsens kostnader uppgick till -69,9 miljoner kronor (-43,5). Rörelseresultatet uppgick till -19,3 miljoner kronor (-7,9). Under kvartalet startade Alelion ett samarbete med en global fordonstillverkare och fick en order värd 13 miljon kronor. Bolaget lämnade in en patentansökan om en ny och snabbare metod för kvalitetssäkring av celler till litumjonbatterier samt emitterade företagsobligationer om 50 miljoner kronor. Under helåret 2018 uppgick Alelions nettoomsättning till 185,2 miljoner kronor (137,5), orderingången ökade till 190,5 miljoner kronor (146,5) och rörelsens kostnader uppgick till -241,8 miljoner kronor (-178,7). Rörelseresultatet uppgick till -31,8 miljoner kronor (-29,2). – Det allt större behovet av att ställa om till en mer hållbar energianvändning, gör marknaden för Alelions produkter inom litiumjonteknologin och system för smart energihantering till en av de absolut mest lovande och intressanta. För att till fullo ta till vara våra möjligheter behöver vi dock i närtid förstärka våra finanser och samtidigt intensifiera arbetet med att öka vår effektivitet och minska våra kostnader, säger Daniel Troedson, vd för Alelion, i en kommentar till rapporten. Bolagets resultat för helåret och kvartalet utvecklades svagt till följd av bland annat ökad konkurrens och ökad kostnadsinflation, menar Daneil Troedson. – Den ökande konkurrensen om kunder och insatsvaror har varit på gång ett tag, något vi flaggat för under de två senaste kvartalen, och denna utveckling har också stärkt oss i övertygelsen att vi måste vara både snabbare och smartare. Dessa insikter ligger bakom besluten att satsa på egen och automatiserad produktion och på att ta fram nya, modulbaserade och mer flexibla produkter, men också bakom våra satsningar inom smart energihantering, säger han.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-1