Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Analys | 14 februari 2019

Hanza lägger ett framgångsrikt år bakom sig och ser framåt

Kontraktstillverkaren Hanza Holding AB ökade sin nettoomsättning med drygt 400 miljoner kronor under helåret 2018.

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick Hanzas nettoomsättning till 432,8 miljoner kronor, jämfört med 357,5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2017. Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,1 miljoner kronor (6,4), en minskning som beror på ett avslutat CORE-projekt vid en produktionsanläggning i Narva och som resulterade i nedskrivning av tillgångar om -10,9 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -9,7 miljoner kronor (1,3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,8 miljoner kronor (19,0). För helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 1’810,6 miljoner kronor (1’399,7) och koncernens rörelseresultat uppgick till 54,1 miljoner kronor (35,7). Resultatet efter skatt uppgick till 20,8 miljoner kronor (16,4) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 miljoner kronor (72,0). Hanza förbereder ett listbyte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap, som förväntas ske under det första halvåret 2019. Direkta kostnader för listbytet kommer att redovisas löpande och bedöms sammanlagt understiga 8 miljoner kronor. – Som vi skrev i föregående rapport, befarade vi en inbromsning i slutet av år 2018 på grund av julens kalenderplacering och kundernas oro för konjunkturen, vilket vi mötte med produktionsuppehåll i flera fabriker. Med tanke på ett avkortat fjärde kvartal, är det operativa rörelseresultatet tillfredsställande. Dock avslutades vårt omfattande CORE-projekt i Narva med en lagernedskrivning i kvartal 4. Arbetet bedöms leda till förbättrad lönsamhet under år 2019, säger vd Erik Stenfors i en kommentar till rapporten.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2