Annons
Annons
Annons
Annons
© kitron Analys | 14 februari 2019

Stark tillväxt trots utmaningar på marknaden för Kitron

Under det fjärde kvartalet 2018 visade Kitron upp rekordsiffror. Omsättningen uppgick till 739 miljoner norska kronor, en ökning med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Orderstocken ökade med 16 procent på jämförbar basis.

Kitrons omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 739 miljoner norska kronor, jämfört med 668 miljoner norska kronor samma kvartal föregående år. Omsättningsökningen jämfört med samma kvartal förra året var särskilt stark inom affärsområdet Industri. Marine/Offshore växer, men från en mycket låg nivå. Försvar /Flyg minskade och som tidigare rapporterat kommer efterfrågan inom segmentet att fluktuera, och förnyad tillväxt förväntas i slutet av 2019 Orderstocken påverkades markant av införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 15. Utan effekten av IFRS 15 skulle orderstocken ha varit 1’519 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 16 procent. På grund av genomförandet av IFRS 15 hamnade orderstocken på 1’335 miljoner norska kronor. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 (EBIT) var 42,3 miljoner norska kronor, jämfört med 43,1 miljoner norska kronor året innan. EBITDA uppgick till 54,6 miljoner norska kronor, jämfört med 56,9 miljoner året innan. EBITDA och EBIT påverkades negativt av 6,7 miljoner i engångskostnader relaterade till förvärvet av EMS-divisionen av API Technologies Corp. – Fjärde kvartalet visar att vi fortsätter att leverera enligt Kitrons tillväxtstrategi. Den organiska tillväxten var stark, vilket ledde till rekordhög omsättning. Samtidigt tillkännagav vi förvärvet av EMS-divisionen från API Technologies Corp, som illustrerar vårt riktade tillvägagångssätt för fusioner och förvärv och svarar mot kundernas önskan om en starkare närvaro på den amerikanska marknaden. Vi förväntar oss ytterligare framsteg 2019, säger Cathrin Nylander, CFO och verkställande vd för Kitron, i en kommentar till rapporten. För 2019 förutspår Kitron att omsättningen ökar till mellan 2’900 och 3’200 miljoner norska kronor. Tillväxten drivs främst av förvärvet av EMS-divisionen från API Technologies Corp. och tillväxt för kunder inom sektorn Industri och Offshore/Marine. Lönsamheten drivs av åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-2