Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Haldex Elektronikproduktion | 18 februari 2019

Haldex blir effektivare för att nå sina långsiktiga mål

Till år 2022 ska Haldex nå en tioprocentig rörelsemarginal, exklusive satsningar på ny teknik, och behöver effektivisera verksamheten för att nå sitt mål.

– Mitt första år som vd har präglats av ett teknikskifte som påverkar hela fordonsindustrin och därmed ställer krav på investering i ny teknik. Det är då oerhört viktigt att skapa en lönsam kärnverksamhet med positivt kassaflöde, säger Åke Bengtsson, vd och koncernchef för Haldex. – Arbetet med att optimera verksamheten och öka fokus på lönsamheten har påbörjats och vi inför successivt allt fler effektiviseringsåtgärder. Jag är övertygad om att Haldex kan nå en tioprocentig rörelsemarginal om satsningar i ny teknik exkluderas. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt, säger han. Under hösten 2018 har ett strategiarbete genomförts där marknadsstorlek, trender och konkurrenskraft för Haldex framtida utvecklingsprojekt har analyserats. Arbetet med att renodla den befintliga produktportföljen har påbörjats. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under januari tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering. Även försörjningskedjan har optimerats och under projektnamnet Go India har försörjningskedjan för bromshävarmen optimerats. Allt fler delar köps in eller tillverkas i Indien för att sänka tillverkningskostnaden. Projektet kommer fortsätta löpa under 2019 för att ytterligare optimera kostnadsnivåerna. Delar av Haldex administration har utkontrakterats under 2018 och outsourcing av IT-driften påbörjas under 2019. Bolaget har även kommit fram till att en ny organisation behövs för att få ett fokus på snabbare beslutsprocesser och lägre materialkostnader. Därför har de geografiska regionernas ansvar mot kunderna förstärkts för att få en närmare dialog med kunderna och snabbare beslutsprocesser.De globala funktionerna för inköp och produktion har slagits samman till en Supply chain-funktion, vilket ger ett ökat fokus på hela produktionskedjan, från inköp till leverans.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1