Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© haldex
Analys |

Rekordår för Haldex 2018 trots svagt sista kvartal

Det fjärde kvartalet för 2018 drog ner Haldex resultat en bit men innan dess visade tillverkningsbolaget på ett lyckat år och höjde ändå resultatet för helåret.

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bolagets nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 1’225 miljoner kronor, en ökning med 17 procent från föregående års 1’049 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -12 miljoner kronor (33) och rörelseresultatet utan engångsposter uppgick till 38 miljoner kronor (66). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 199 miljoner kronor (45). För helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 5’119 miljoner kronor (4’462). Rörelseresultatet uppgick till 255 miljoner kronor (149), rörelseresultatet utan engångsposter uppgick till 305 miljoner kronor (292) och resultatet efter skatt uppgick till 153 miljoner kronor (79). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 274 miljoner kronor (173). – Haldex lägger ett år bakom sig där vi för första gången nått över fem miljarder i omsättning, säger Åke Bengtsson, vd och koncernchef för Haldex, i en kommentar till rapporten. – Det avslutande kvartalet på året blev dock svagare än planerat. Vi hade förutsett fortsatt ökning av materialkostnader och nya tullavgifter, men de ökade mer än förväntat under fjärde kvartalet. Dessutom låg kostnaderna för att möta ökade produktionsvolymer högre än vi prognostiserat. Vi har vidtagit åtgärder för att föra vidare de högre råvarupriserna och tullavgifterna till kundledet samt effektivisera kostnadsstrukturen, så att vi under 2019 kan förbättra rörelsemarginalen, säger han. Bolaget såg en kraftig tillväxt i omsättningen i Kina till följd av en ny lagstiftning som kräver automatiska bromshävarmar. Dock såg bolaget även där en avmattning i det fjärde kvartalet. I Nordamerika fortsätter ett teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar och Haldex har påbörjat att bygga upp en produktionskapacitet för skivbromstillverkning i Nordamerika, som kommer att tas i drift under 2019.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2