Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NKT Elektronikproduktion | 05 mars 2019

NKT drar ned på 130 tjänster

I februari i år lanserade kabeltillverkaren ett kostnadsprogram med målet att minska på personalkostnaderna och allmänna utgifter.

Som en del av programmet planerar NKT att minska på antalet tjänstemän med cirka 8 procent, motsvarande cirka 130 tjänstemän. NKT anser att marknadsutsikterna är attraktiva på medellång och lång sikt, och kostnadsminskningen kommer att genomföras utan att hindra förväntad tillväxt under de kommande åren. Kostnadsprogrammets förväntade årliga positiva effekt är cirka 15 miljoner euro (158 miljoner kronor), varav cirka hälften av det kommer att realiseras 2019. De förväntade engångskostnaderna i samband med kostnadsprogrammet är cirka 8-10 miljoner euro (84-105 miljoner kronor) som ska kostnadsföras 2019. Evertiq rapporterade i februari om att NKT varslade 70 anställda i Karlskrona. Det är oklart om de 70 anställda ingår i de 130 tjänstemännen.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2