Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 november 2002

Siemens Medical sparkar 420

Siemens Medical Solutions, tidigare Siemens Elema i Solna minskar personalen dramatiskt nÀr stora delar av verksamheten flyttar till Tyskland. Bland annat flyttas röntgensystemen.
Siemens Medical Solutions (Med's) verksamhet i Sverige fokuseras mot IT Siemens Medical Solutions avser att omstrukturera verksamheten i Sverige för att fokusera mot utveckling av IT-lösningar för sjukvÄrden. Avsikten Àr att bÀttre utnyttja befintliga produktionsanlÀggningar inom Med globalt. Utveckling och produktion av medicinsk-teknisk hÄrdvaruutrustning avses dÀrför att flyttas frÄn Solna till andra befintliga anlÀggningar internationellt. Med's svenska verksamhet inom medicinsk-teknik bedrivs idag i huvudsak i Solna och Göteborg, dÀr Siemens utvecklar IT-lösningar för sjukvÄrden samt tillverkar och utvecklar vissa typer av röntgenutrustningar. Baserat pÄ ett strategiskt beslut inom Med föreslÄs nu den svenska verksamheten fokusera mot utveckling av IT-lösningar för sjukvÄrden. Med strÀvar efter att globalt reducera antalet produktionsanlÀggningar. Som ett led i denna förÀndringsprocess skall delar av Med's tyska produktion flytta till Siemens anlÀggningar i Asien. Vidare kommer utveckling och produktion av röntgenutrustning i Solna att flyttas till befintliga anlÀggningar i Tyskland, som har förutsÀttningar att rationellt överta produktionen frÄn Solna. HÀrigenom kan produktionen inom hela koncernen effektiviseras. Verksamheten inom försÀljning och marknadsbearbetning i Sverige och Finland, teknisk service samt den i Göteborg och Solna belÀgna utvecklingen av IT-system för sjukvÄrden berörs ej av detta beslut. "FörÀndringen av den svenska verksamheten Àr naturlig dÄ Sverige har en, i internationellt perspektiv, ledande kompetens inom IT. DÀrför satsar Siemens nu pÄ att förstÀrka IT-utvecklingen i Solna och Göteborg. Att vi verkar pÄ en hÄrt konkurrensutsatt marknad, krÀver dock en effektiv och vÀlstrukturerad verksamhet med tydligt fokus. Inom vissa delar av Med's svenska verksamhet Àr vi inte kostnadseffektiva idag, och den struktur vi har gör det svÄrt att bli effektivare. Baserat pÄ att det finns tydliga synergimöjligheter i Med's produktionsanlÀggningar globalt, behöver dÀrför utveckling och produktion av viss hÄrdvara i Solna flyttas. Exakt vilka och hur mÄnga medarbetare som berörs vet vi inte idag. Det Àr en frÄga vi ska lösa i samarbete med de fackliga organisationerna. VÄr klara mÄlsÀttning Àr att lösa situationen pÄ ett sÄ bra sÀtt som möjligt för bÄde vÄra medarbetare och för Siemens", sÀger Siegfried Russwurm, VD för Siemens Medical Solutions i Sverige. Siemens inleder nu MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. De förÀndringar av den Solna-baserade verksamheten som faststÀlls i förhandlingarna avses genomföras under vÄren 2003. Siemens Medical Solutions i Sverige sysselsÀtter idag ungefÀr 1180 personer. Av dessa Àr cirka 1000 verksamma i Solna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-21 14:28 V12.2.5-2