Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 november 2002

Siemens Medical sparkar 420

Siemens Medical Solutions, tidigare Siemens Elema i Solna minskar personalen dramatiskt när stora delar av verksamheten flyttar till Tyskland. Bland annat flyttas röntgensystemen.

Siemens Medical Solutions (Med's) verksamhet i Sverige fokuseras mot IT Siemens Medical Solutions avser att omstrukturera verksamheten i Sverige för att fokusera mot utveckling av IT-lösningar för sjukvården. Avsikten är att bättre utnyttja befintliga produktionsanläggningar inom Med globalt. Utveckling och produktion av medicinsk-teknisk hårdvaruutrustning avses därför att flyttas från Solna till andra befintliga anläggningar internationellt. Med's svenska verksamhet inom medicinsk-teknik bedrivs idag i huvudsak i Solna och Göteborg, där Siemens utvecklar IT-lösningar för sjukvården samt tillverkar och utvecklar vissa typer av röntgenutrustningar. Baserat på ett strategiskt beslut inom Med föreslås nu den svenska verksamheten fokusera mot utveckling av IT-lösningar för sjukvården. Med strävar efter att globalt reducera antalet produktionsanläggningar. Som ett led i denna förändringsprocess skall delar av Med's tyska produktion flytta till Siemens anläggningar i Asien. Vidare kommer utveckling och produktion av röntgenutrustning i Solna att flyttas till befintliga anläggningar i Tyskland, som har förutsättningar att rationellt överta produktionen från Solna. Härigenom kan produktionen inom hela koncernen effektiviseras. Verksamheten inom försäljning och marknadsbearbetning i Sverige och Finland, teknisk service samt den i Göteborg och Solna belägna utvecklingen av IT-system för sjukvården berörs ej av detta beslut. "Förändringen av den svenska verksamheten är naturlig då Sverige har en, i internationellt perspektiv, ledande kompetens inom IT. Därför satsar Siemens nu på att förstärka IT-utvecklingen i Solna och Göteborg. Att vi verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, kräver dock en effektiv och välstrukturerad verksamhet med tydligt fokus. Inom vissa delar av Med's svenska verksamhet är vi inte kostnadseffektiva idag, och den struktur vi har gör det svårt att bli effektivare. Baserat på att det finns tydliga synergimöjligheter i Med's produktionsanläggningar globalt, behöver därför utveckling och produktion av viss hårdvara i Solna flyttas. Exakt vilka och hur många medarbetare som berörs vet vi inte idag. Det är en fråga vi ska lösa i samarbete med de fackliga organisationerna. Vår klara målsättning är att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt för både våra medarbetare och för Siemens", säger Siegfried Russwurm, VD för Siemens Medical Solutions i Sverige. Siemens inleder nu MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. De förändringar av den Solna-baserade verksamheten som fastställs i förhandlingarna avses genomföras under våren 2003. Siemens Medical Solutions i Sverige sysselsätter idag ungefär 1180 personer. Av dessa är cirka 1000 verksamma i Solna.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1