Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hexagon Analys | 18 mars 2019

Ett starkt 2018 sätter Hexagon i rätt linje för framtida mål

Under det gångna året ökade Hexagons försäljning med 8 procent och visar att bolaget är på väg åt rätt håll mot att nå sina finansiella mål för 2021.

Hexagons tillväxtstrategi kombinerar organisk tillväxt samt förvärv. Strategin ligger till grund för bolagets finansiella plan för perioden 2017–2021 och har som mål att nå en omsättning om 4’600-5’100 miljoner euro. För det andra året av den femåriga planen ökade försäljningen med 8 procent till 3’761 miljoner euro (3’471)med organisk tillväxt om 8 procent, förvärvad tillväxt om 4 procent och negativ valutapåverkan om -3 procent. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 929,0 miljoner euro (832,8). Affärsområdet Geospatial Enterprise Solutions (GES) operationella nettoomsättning uppgick till 1’820,2 miljoner eurp (1 706,3). Regionalt uppgick den organiska tillväxten till 9 procent i EMEA, 7 procent i Americas och 3 procent i Asien. Affärsområdet Industrial Enterprise Solutions (IES) operationella nettoomsättning uppgick till 1 940,5 miljoner euro (1’764,2). Regionalt uppgick den organiska tillväxten till 11 procent i Asien, 8 procent i Americas och 5 procent i EMEA. Medeltalet för anställda ökade med 10 procent till 19’249 personer (17’543). – Utöver vår egen forskning och utveckling, fortsätter vi förvärva bolag som kompletterar och påskyndar vår ACE-strategi (Autonomous Connected Ecosystem, reds. anm.) och upprätthåller vår tillväxt. Under 2018 har inriktningen för våra förvärv fokuserat på tre strategiska ACE-förmågor: autonom produktion, autonom mobilitet och autonom anläggning, säger Ola Rollén i en kommentar till rapporten. Under året förvärvade Hexagon bland annat Nextsense, Spring Technologies och AutonomouStuff.
Annons
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-2