Annons
Annons
Annons
Annons
© Acconeer Analys | 19 mars 2019

Ett offensivt år drar ner resultatet 2018 för Acconeer

Under det gångna året har sensorföretaget Acconeer startat massproduktion av sin sensor A1, lanserat sin första modul och tecknat flera distributionskontrakt.

Nettoomsättningen för 2018 ökad kraftigt jämfört med 2017 och uppgick till 953’000 kronor (33’000). Rörelseresultatet uppgick till -39,0 miljoner kronor (-23,1) och resultatet efter skatt uppgick till -39,1 miljoner kronor (-23,2). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -36,2 miljoner kronor (-19,2). Medelantalet anställda ökade från 19 personer 2017 till 25 personer 2018. – Efter att vår sensor blev klar för massproduktion i april 2018 har fokus successivt gått från att stärka våra distributionskanaler till att stödja våra kunder. Inom halvledarbranschen brukar man räkna med att det tar mellan 12 och 24 månader från produktlansering till kundlansering, vilket innebär att vi under 2019 sannolikt kommer att få se vår sensor i en rad nya produkter på marknaden, säger vd Lars Lindell i en kommentar till rapporten. Under 2018 signerade Acconeer kontrakt med flera distributörer globalt: Uniquest i Kina, BEYD i Kina, Scanti i Ryssland samt Micro Summit i Japan. Företaget lanserade även sin första modul, XM112, tillsammans med ett breakoutboard XB112. Acconeers kunder Sparkfun och OnlineMarina lanserade produkter baserade på företagets radarsensor. – Acconeers främsta mål just nu är att ta vara på möjligheterna att växa snabbt, under kontrollerade former, för att etablera en ledande position inom området strömsnål radar för mobila enheter. Expansion är högt prioriterat, säger Lars Lindell.
2021-01-15 12:45 V18.15.12-1