Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 november 2002

Oppunda Electronics räddade jobb från Flextronics

I spåren av Flextronics dramatiska nedläggningar under de senaste åren har nya företag börjat växa upp. Imre Nagy's skapelse, Oppunda Electronics AB, är ett av exemplen.

Imre Nagy förlorade jobbet när Flextronics lade ner sin fabrik i Katrineholm. Men han såg att det fanns möjligheter att skapa något nytt utifrån det som hade hänt. "Jag tyckte att det borde gå att bedriva elektronikproduktion, fast i mindre skala än Flextronics hade gjort", säger Imre Nagy, som idag är VD för det nystartade företaget Oppunda Electronics AB i Katrineholm. Imre gjorde en marknadsundersökning och började sedan att köpa in maskiner. I början satsade Oppunda Electronics på virförbindning, och det blev en första bas att dra igång verksamheten med. "Vi hade maskinerna och vi hade kompetensen i form av kunnig personal, säger han. Virförbindning är en teknik som är på väg ut, men det fanns en efterfrågan. Och den kommer att leva kvar en tid till, vi använder den bland annat för att göra kretskort till nosradarn på JAS-planet". Virade bakplan och kretskortsmontering har skett på Ericsson i Katrineholm sedan 1978. 1996 blev bakplanstillverkningen outsourcad till AVEX Electronics. Mönsterkortsbakplan har tillverkats av Ericsson i Katrineholm sedan 1989. 1997 övertog AVEX tillverkningen av mönsterkortsbakplan och "Classic" korten från Ericsson i Katrineholm. 1999 köptes AVEX koncernen av Benchmark Electronics som i sin tur sålde Katrineholmsenheten till Flextronics år 2000. Problemen i telekombranschen medförde att Flextronics beslutade att lägga ned sina båda fabriker i Katrineholm år 2001. Oppunda Electronics ingick då ett avtal med Flextronics om att överta delar av produktion och maskinpark rörande kretskort och bakplan (ytmontering, våglödning, automatvirning , stiftisättning, mm.). All erfarenhet som byggts upp under åren finns nu samlat hos Oppunda Electronics (tekniker, ingenjörer, inköpare, montörer m.fl.) "Vi har lärt oss läxan från Flextronics. Det gäller att satsa på flera branscher och ha flera ben att stå på", avslutar Imre.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1